Szpitalne systemy przyzywowe

Bezpieczeństwo z najwyższym komfortem dla pacjentów.

Ze względu na rozwój społeczeństwa można się spodziewać, że zapotrzebowanie na zakres i jakość usług medycznych, urządzeń i instytucji opieki w ciągu nadchodzących dziesięcioleci będzie drastycznie wzrastać. Kto udaje się do szpitala lub domu opieki, nie tylko chce, aby się nim dobrze zajmowano, ale również chce zachować pełen kontakt ze światem zewnętrznym. System przyzywowy oprócz podstawowej funkcji przywołania personelu umożliwia również komunikację głosową, rozgłaszanie komunikatów, a także dostęp do wszystkich nowoczesnych mediów, takich jak telewizja, radio, telefon i Internet.


Health Care networking

W celu uczynienia oferty bardziej atrakcyjnej dla pacjentów i personelu , aby poprawić szybkość, wydajność i obniżyć koszty utrzymania obiektów, coraz więcej managerów wykorzystuje możliwości sieciowych systemów przyzywowych, komunikacyjnych i informatycznych.


Technologia z przyszłością

Opieka zdrowotna o bardzo dużym znaczeniu. Obejmuje ona różne wymagania z obszarów opieki nad pacjentami, organizacji medycznej, zarządzania bezpieczeństwem, a także administrowania budynkami. Świat zdrowia potrzebuje innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych.

Inteligentne sieci przyszłości oferują przy zastosowaniu jednej wspólnej technologii komunikacyjnej rozwiązania dla wszystkich obszarów. W ten sposób można łatwo i przejrzyście przedstawić usługi dla pacjentów, informacje dla lekarzy i pielęgniarek oraz czynności związane z zarządzaniem.

Nasze systemy są wykorzystywane przy różnych zastosowaniach w codziennej pracy, jak również spełniają oczekiwania pacjentów związane z rozszerzoną komunikacją. Od wielu lat współpracujemy z placówkami służby zdrowia, domami opieki, planistami, projektantami i konstruktorami, zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki naszej gamie produktów możemy w pełni zaspokoić dzisiejsze jak i przyszłe wymagania inwestorów.


Bezpieczeństwo zgodnie z VDE 0834

Nasze systemy przyzywowe są certyfikowane zgodnie z normą VDE 0834. Dzięki temu odpowiedzialny zarządca może być pewien, że otrzymuje najwyższe bezpieczeństwo i jakość zgodnie z najnowszymi dyrektywami i normami oraz pewność, że spełnione zostaną wszystkie wymogi odnośnie bezpiecznej i nowoczesnej eksploatacji w klinikach, szpitalach oraz w domach opieki i starości.

Skontaktuj się z nami