Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy

06 - 07 października 2015 IV Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego - Schrack Seconet i Partnerzy.

W dniach 06 - 07 października 2015 w Hotelu Windsor w Jachrance odbędzie się kolejna, IV edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy. Zgodnie z regułą przyjętą w latach poprzednich, spotkanie będzie miało charakter przede wszystkim szkoleniowy. W ciągu dwóch dni specjalistycznych, merytorycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami u poszczególnych producentów, uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Wzorem lat poprzednich słuchacze będą mogli, nie tylko w głębszy i pełniejszy sposób zapoznać się ze specyfiką systemów bezpieczeństwa w kontekście ochrony przeciwpożarowej, ale także będą mieli możliwość w sposób praktyczny przekonać się, jak systemy te funkcjonują we wzajemnej interakcji. Schrack Seconet Polska wraz ze wszystkimi Partnerami tegorocznej edycji zaprezentują przykłady współpracy systemów bezpieczeństwa z układami mechaniki i automatyki budynku.

Najważniejszym punktem imprezy będzie prezentacja „na żywo” procedury zadziałania wszystkich, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru. Pokaz INTEGRACJI zostanie podzielony na kilka scenariuszy, by jeszcze bardziej szczegółowo omówić poszczególne zagadnienia.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznają się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania m.in. systemów: SSP, SUG, BMS, SMS, CCTV, SKD, sterowania wentylacją, oddymianiem i wydzieleniami pożarowymi, a także sieci strukturalnych.

Zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • certyfikowane sterowanie, zasilanie i napędy urządzeń automatyki pożarowej,
 • certyfikowane sterowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego,
 • systemy automatyki i zarządzania budynkiem (BMS),
 • obsługa codzienna systemów oraz podczas zagrożenia - sposoby eliminacji błędów obsługi systemów,
 • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów (funkcje bezpieczeństwa fail-safe, nadmiarowość i inne),
 • rozwiązania specjalne detekcji pożaru (detekcja tlenia, liniowa detekcja temperatury, detekcja płomienia),
 • adresowalna detekcja gazów,
 • zintegrowane systemy SSP i SUG,
 • gaszenie wielostrefowe, rola rezerwy w SUG i dogaszanie, SUG gazowe i mgły wodnej,
 • odciążanie pomieszczeń gaszonych w aspekcie SUG gazowych o stałym wypływie środka gaśniczego,
 • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - system dynamiczny,
 • sterowanie i monitoring instalacji tryskaczowej.

Swoje referaty wygłoszą wybitni reprezentanci branży zabezpieczeń m.in.: przedstawiciele instytucji badawczych, najlepszych, specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależni specjaliści, zajmujący się problematyką systemów bezpieczeństwa. 

Do współorganizacji jedynego w branży zabezpieczeń szkolenia na tak dużą skalę zostali zaproszeni producenci innych systemów: AFFS Sp. z o.o.; BELIMO Siłowniki S.A.; C&C Partners; HYBRYD Sp. z o.o.; URKOM Systemy Teleinformatyczne; WAGO ELWAG Sp.z o.o..

Patronatem Merytorycznym objęły spotkanie: Centrum Naukowo Badawcze Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

Podobnie jak w latach poprzednich dołożymy wszelkich starań, aby merytoryka i edukacyjny charakter spotkania były sprawą nadrzędną. W części referatów, które wprowadzą uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne, dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane sprawy marketingoweposzczególnych firm – współorganizatorów szkolenia.

Informuje, ze szczegółowy plan spotkania (tematyka w sesji wykładowej oraz panele warsztatowe poszczególnych firm w drugiej części dnia) zostaną opublikowane na początku września br. W tym samym czasie zostanie uruchomiona REJESTRACJA ON-LINE.