Systemy zabezpieczeń

Telewizja dozorowa CCTV - monitoring 24h

W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, projektujemy i wdrażamy instalacje telewizji dozorowej CCTV, biorąc pod uwagę wszelkie, prawdopodobne zjawiska i realne zagrożenia dla prowadzonego biznesu. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania na rynku, renomowanych marek.

Twoje korzyści z wdrożenia systemu CCTV:

 • pełna, całodobowa kontrola nad zdarzeniami w firmie lub budynku mieszkalnym
 • monitoring dowolnych, wskazanych miejsc
 • maksymalne bezpieczeństwo obiektu, pracowników i mienia
 • możliwość zdalnego nadzoru procesów produkcji
 • poprawa zdyscyplinowania i organizacji pracy
 • ograniczenie/wyeliminowanie zjawisk przestępczych
 • profilaktyka wypadków
 • możliwość odtworzenia materiału w dowolnym momencie, dzięki zapisowi na dysku twardym

Oferta obejmuje:

 • audyt potrzeb i doradztwo
 • zaprojektowanie systemu
 • dobór urządzeń (kamery, czujniki, alarmy, okablowanie, rejestratory, stanowiska dozorowe, etc.) i oprogramowania
 • wykonanie instalacji i montaż urządzeń
 • konfigurację urządzeń końcowych
 • konfigurację systemu
 • przeszkolenie w zakresie obsługi
 • wsparcie i serwis powdrożeniowy

Systemy alarmowe / Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN

Dbamy o bezpieczeństwo i spokój naszych Klientów, wdrażając w ich domach i firmach niezawodne systemy bezpieczeństwa - systemy alarmowe oraz Systemy Sygnalizacji Napadu i Włamania SSWiN. Oferujemy szeroki wybór urządzeń - centrali alarmowych, czujek, sygnalizatorów, sprzętu peryferyjnego oraz akcesoriów renomowanych marek. Nasze rozwiązania są zawsze dostosowywane do specyfiki zagrożeń, dotyczących konkretnego obiektu.

Twoje korzyści z wdrożenia systemów bezpieczeństwa URKOM:

 • maksymalne bezpieczeństwo całego obiektu i otaczającej go posesji
 • błyskawiczne wykrycie intruza
 • automatyczne przekazywanie informacji o zdarzeniu odpowiednim służbom
 • pełne dopasowanie funkcjonalności do wymagań inwestora
 • wysoka wrażliwość urządzeń przy jednoczesnej eliminacji tzw. fałszywych alarmów
 • nieprzerwane działanie nawet w przypadku braku zasilania
 • możliwość łatwej rozbudowy systemu oraz jego integracji z istniejącymi rozwiązaniami

Kontrola Dostępu KD - bezpieczeństwo i komfort pracy

Nasze systemy kontroli dostępu (KD) pozwalają na automatyczne zarządzanie dostępem poszczególnych osób do danych stref w przedsiębiorstwie - bez wpływu na komfort pracy. Urządzenia są zintegrowane z siecią komputerową. Rozwiązania KD wdrażamy w dowolnego rodzaju obiektach i przejściach. Rolę identyfikatora („klucza”) mogą pełnić m.in.:

 • kody
 • karty (np. plastikowe, chipowe, zbliżeniowe)
 • dane biometryczne (np. linie papilarne, głos)

Twoje korzyści z wdrożenia KD:

 • precyzyjna kontrola pracowników, obejmująca dostęp do wybranych obszarów i czas pracy
 • wzmocnienie poziomu ochrony danych poufnych
 • możliwość generowania jednorazowych przepustek dla gości
 • specjalne zabezpieczenie na wypadek zgubienia karty
 • obsługa nawet kilkunastu tysięcy osób
 • możliwość sprawdzania zdarzeń z przeszłości
 • wielofunkcyjny „klucz”, mogący otwierać przejścia i pełnić rolę identyfikatora
 • integracja z systemem alarmowym i CCTV
 • kontrola zajętości miejsc parkingowych
 • szeroki wybór metod identyfikacji

Systemy przeciwpożarowe SAP - ochrona mienia, życia i zdrowia

Wykorzystując najnowocześniejsze technologie na rynku, dbamy o bezwzględne bezpieczeństwo obiektów, w których występuje ryzyko pożaru. Wdrażamy systemy sygnalizacji pożaru (SAP), które automatycznie powiadamiają odpowiednie służby o zagrożeniu pożarowym na wczesnym etapie jego wystąpienia i precyzyjnie identyfikują źródło pożaru. Obowiązek instalacji systemu SAP wynika z uregulowań prawnych. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje do wykonania usługi.

Oferta obejmuje audyt potrzeb i możliwości oraz wdrożenie:

 • centrali SAP
 • czujek pożarowych
 • ręcznych ostrzegaczy pożaru
 • elementów kontrolno-sterujących
 • sygnalizatorów

Systemy Alarmu Pożarowego integrujemy z systemami oddymiania.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO - nadawanie komunikatów

Wdrożenie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) pozwala na sprawne i skuteczne powiadamianie osób, przebywających w danym obiekcie, o wystąpieniu zagrożenia (docelowo - pożarowego, ale także każdego, innego typu). Rozwiązanie to umożliwia m.in. przeprowadzenie szybkiej ewakuacji. DSO wdrażamy w budynkach dowolnego typu. Posiadamy szeroki wybór certyfikowanych urządzeń, o doskonałych walorach akustycznych i wysokiej estetyce wykonania.

Twoje korzyści z wdrożenia DSO:

 • dostosowanie obiektu do wymogów prawnych
 • gwarancja bezpiecznej i szybkiej ewakuacji
 • uniwersalność systemu - możliwość wykorzystania go do celów reklamowych oraz informacyjnych
 • pewność właściwego odbioru komunikatu, dzięki wysokiej jakości dźwięku
 • dostosowanie dźwięku do potrzeb osób słabosłyszących
 • możliwość kierowania komunikatu tylko do wybranej strefy
 • automatyczne nadawanie komunikatu po otrzymaniu sygnału z systemu przeciwpożarowego

Stosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest obligatoryjne w budynkach, opisanych w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Masz pytania? Zastanawiasz się, jakie systemy bezpieczeństwa będą najkorzystniejsze dla Twojego domu lub biznesu?

Skontaktuj się z nami