Urkom

Ukończenie Programu Prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy

23 października 2014

Mając na uwadze bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników w naszej firmie i inwestycjach, które obecnie realizujemy została przeprowadzona kontrola PIP, która zakończyła się pozytywnym wynikiem.