Zawiadomienie o przekształceniu

Informujemy, iż z dniem 02.10.2017 roku nastąpiło przekształcenie firmy Urkom Adam Nocoń w spółkę URKOM System Sp. z o.o. na podstawie art. 551 §5 oraz 5849 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Wobec zaistniałej zmiany, wszelkie faktury, dostawy i usługi będzie dostarczała Państwu firma:

URKOM System Sp. z o. o.
ul. Mikusza 4
41-810 Zabrze
NIP: 648 278 46 34
REGON: 368392029
KRS: 0000697087

Wszelkie przesyłane do Państwa dokumenty księgowe będą zawierały wskazane wyżej dane wraz z numerem konta bankowego właściwego dla nowego podmiotu.

Jednocześnie pragniemy również zaznaczyć, że zapisy w zawartych z Państwem umowach pozostają bez zmian. W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt.


Do pobrania

Zawiadomienie o przekształceniu [pdf] Informacja KRS [pdf]